Skip to main content
biuro@griltex.pl https://www.facebook.com/Griltex https://www.linkedin.com/company/griltex-polska-sp-z-o-o?originalSubdomain=pl

Troszczymy się o środowisko
i przyszłe pokolenia

Jako wiodący światowy producent geosyntetyków, mamy obowiązek ciągłego dostarczania naszym obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą im chronić ziemię i atmosferę oraz zmniejszać ogólny wpływ na środowisko.

Działamy w ścisłej zgodności ze wszystkimi odpowiednimi lokalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Ekologia jest dla nas priorytetem

dążenie do zeroemisyjności

używanie energii z odnawialnych źródeł

działania w zgodzie z filozofią zero waste

produkcja oparta na gospodarce cyrkularnej